214 Winners

And Still Count

About Us

More Than Just A Haircut. Learn More About Us!

Ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno para sa paglikom at pagbibigay ng pondo para sa mga programang pangkalusugan, tulong at serbisyong medikal, at mga kawanggawa na may pambansang katangian.

Ang PCSO ay humahawak at nagsasagawa ng mga charity sweepstakes, karera, at loterya at nakikibahagi sa mga pamumuhunan, proyekto, at aktibidad na may kaugnayan sa kalusugan at kapakanan upang magkaloob ng permanente at patuloy na pagkukunan ng mga pondo para sa mga programa nito. Nagsasagawa rin ito ng iba pang mga aktibidad upang pahusayin at palawakin ang naturang fund-generating operations pati na rin palakasin ang mga kakayahan ng ahensya sa pamamahala ng pondo.

Pilipinas noon pang 1833

Sa ilalim ng pamumuno ng mga pribadong negosyo na tinatawag na Empresa de Reales Loteria Espanolas de Filipinas, ang Pamahalaang Espanyol ay nagsagawa ng mga loteria upang kumita ng kita.

1000+ clients

Ang mga draw ay ginanap sa ilalim ng tangkilik ng isang organisasyon na tinatawag na National Charity Sweepstakes.

Results

Last Week

23 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 3.021.000,00
22 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 3.746.000,00
21 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 2.350.000,00
20 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 3.329.000,00
19 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 2.772.000,00
18 Feb 2024
1ST
2ND
3RD
₱ 3.556.000,00

All Results

Our Results Since Start

Period Date Prize 1 Prize 2 Prize 3